成子坂行政書士事務所

ソーシャルワーカーとしての「頼れる街の法律家」

Mga tagasuporta ng isang multicultural na lipunan タガログ語

Ang mga interpreter ng komunidad ay mga tagasuporta ng isang multicultural na lipunan.

Ang aming network ng mga tanggapan ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga interpreter, kabilang ang English, Chinese, French, German, Spanish, Thai, Tagalog, Indonesian, at Nepali.
Sa lahat, hindi ako tinatawag na professional interpreter, pero lahat sila ay mga taong makakatulong sa mga dayuhan kapag nahihirapan silang manirahan sa Japan o kapag hindi maganda ang administrative procedures.
Ang mga interpreter ay parehong Hapon at dayuhan, ngunit lahat sila ay mga tagasuporta at tagapag-ugnay ng isang multikultural na lipunan!


I-click ang button sa ibaba upang makita ang wika ng bawat bansa.